info@od-kk.si

+386 70 58 58 85

Upravno pravo

S prav(n)im pristopom do prav(n)ih rešitev

Nudimo vam celovito pomoč, svetovanje in zastopanje v postopkih pred upravnimi organi, kjer se urejajo odnosi med državo in njenimi organi ter posameznikom (ki je lahko fizična ali pravna oseba). 

Sem sodijo postopki pridobitve državljanstva, delovnih dovoljenj, ureditve dovoljenj za bivanje, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, postopki izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj, legalizacij, denacionalizacijski postopki in številni drugi postopki pred upravnimi organi kot npr. občinami, upravnimi enotami, centri za socialno delo, itd.

Nazaj na stran