info@od-kk.si

+386 70 58 58 85

Nepremičninsko pravo

Drugačnost nas dela (še) boljše

Za vas uredimo vse postopke, vezane na nakup in prodajo nepremičnine, kot so pregled pravnih stanj nepremičnine, priprava pogodbe, svetovanje in priprava vse potrebne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo in v druge uradne registre, kakor tudi oblikovanje etažnih sporazumov in podobno. 

Svetujemo in zastopamo vaše interese tudi v postopkih delitve solastnine ali skupne lastnine ter na področju stanovanjske zakonodaje ter najemnih in drugih pravnih razmerjih.

Nazaj na stran