info@od-kk.si

+386 70 58 58 85

Gospodarsko pravo

Z visoko integriteto in kreativnimi rešitvami do poslovne odličnosti

Svetovanje in zastopanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov na področju gospodarskih poslov, industrijske lastnine, statusnega prava in ostalega. 

Pripravimo vam potrebne pogodbe o poslovnem sodelovanju, splošne akte, statusne akte in drugo. V primeru gospodarskih sporov pa vas zastopamo v sodnih, upravnih in drugih postopkih.

Nazaj na stran