info@od-kk.si

+386 70 58 58 85

Delovno pravo

Prava ekipa za vaše pravice

Strokovno svetovanje in pravna pomoč in zastopanje delavcev ali delodajalcev v vseh sodnih in drugih postopkih pred uradnimi organi zaradi različnih delovnopravnih vprašanj (sklepanje pogodb o zaposlitvi, prenehanje delovnega razmerja, dopusti, regresi, ugotavljanje disciplinske odgovornosti itd.). 

Celovita pomoč pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja v primeru brezposelnosti in podobno. 

Podjetjem nudimo tudi pripravo vseh predpisanih splošnih aktov in pravilnikov, ki so določeni za posamezna področja poslovanja.

Nazaj na stran