info@od-kk.si

+386 70 58 58 85

Civilno pravo

Naša praksa je vaša rešitev

Nudimo vam celovito pravno pomoč in svetovanje na področju obligacijskega prava, ki zajema pripravo pogodb in drugih listin ter zastopanje strank v vseh pravdnih in nepravdnih sodnih postopkih. 

Nikakor tudi ne gre prezreti naše strokovne pomoči pri uveljavljanju premoženjske ali nepremoženjske škode, ki ste jo utrpeli v prometni nezgodi, na delovnem mestu, morebiti pri padcu na poškodovanih stopnicah… 

Obenem pa svetujemo in zastopamo vaše interese pri mejnih sporih, posestnem varstvu, urejanju služnostnih razmerij in na ostalih stvarnopravnih področjih.

Nazaj na stran